Hulp aan jongeren

Jongere in gesprek

Jeugdigen die in de problemen dreigen te komen, kunnen op verschillende plaatsen hulp krijgen:

  • team Jeugd van de gemeente;
  • de huisarts als het gaat om bijvoorbeeld psychische problemen, gedragsproblemen, kindermishandeling of incest;
  • de Kindertelefoon.

Welke problemen?
Ze kunnen hier terecht met lichte problemen, bijvoorbeeld rondom verliefdheid of school, maar ook met ernstiger problemen als winkeldiefstal, incest of kindermishandeling.

Jeugdhulp