Gezinsvoogdij

Soms zijn er grote problemen in een gezin. Dan is alleen hulp niet genoeg. Een kinderrechter kan het ouderlijk gezag voor een deel beperken. Dit heet een ondertoezichtstelling.

Gezinsvoogd
Een instelling voor jeugdbescherming zoekt een gezinsvoogd die past bij het gezin, bijvoorbeeld iemand met hetzelfde geloof. De gezinsvoogd neemt samen met de ouders beslissingen over de opvoeding en de verzorging van de kinderen. De aanwezigheid van de gezinsvoogd is tijdelijk, tot de ondertoezichtstelling stopt. De gezinsvoogd let op hoe het met de jeugdigen gaat. Ook helpt de gezinsvoogd de situatie van het gezin te verbeteren.

Jeugdhulp