Jeugdgezondheidszorg vanaf 4 jaar

Jeugdgezondheidszorg

Vanaf 4 jaar gaat ieder kind in Nederland naar de jeugdarts op school.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts controleert deze dingen bij uw kind:

  • Ze doet een algemeen lichamelijk onderzoek.
  • Ze kijkt of uw kind goed groeit.
  • Ze kijkt of uw kind leert praten en taal gebruiken.
  • Ze kijkt ook of uw kind goed met andere mensen en met zijn eigen emoties kan omgaan.

Dossier
De gegevens noteert ze in het digitaal dossier dat uw kind al sinds het consultatiebureau heeft. Zo is de gezondheid en de ontwikkeling goed te volgen.

Voortgezet onderwijs
Ook in het voortgezet onderwijs gaan kinderen naar de jeugdarts. Uw kind krijgt in klas 2 of 3 een vragenlijst van de jeugdarts. Met die vragenlijst kijkt de jeugdarts of kinderen psychische problemen hebben. Ook kijkt de arts of kinderen goed met andere kinderen om kunnen gaan. Als het nodig is, kan een kind een gesprek krijgen met de jeugdarts. Verder houden jeugdartsen vaak spreekuren op het voortgezet onderwijs.

Gratis
Jeugdgezondheidszorg is gratis.

Rijksvaccinatieprogramma
Op 12/13-jarige leeftijd krijgen kinderen hun laatste prik tegen kinderziekten. U krijgt vanzelf een oproep. De vaccinatie is gratis.

Vragen?

Hebt u als ouders vragen over het opgroeien en opvoeden van uw kunt? U kunt ze stellen aan de jeugdarts.

Meer informatie
Meer informatie over de jeugdgezondheidszorg vindt u op de websites opvoeden.nl/jeugdgezondheidszorg en loes.nl.

Groei en ontwikkeling