Consultatiebureau

Consultatiebureau

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen in Nederland naar het consultatiebureau. Daar wordt nagegaan of een kindje zich goed ontwikkelt. De jeugdartsarts en de jeugdverpleegkundige controleren onder meer:

  • de groei van het kind;
  • de ontwikkeling van het kind;
  • de werking van de oogjes en de oortjes van het kind.

Dossier

De gegevens worden bijgehouden in een digitaal dossier. U als ouder kunt ook zelf de gegevens van uw kindje bijhouden. Dat kan in het groeipad.

Eerste bezoek
U krijgt een uitnodiging voor een eerste bezoek aan het consultatiebureau op de dag dat uw baby een hielprikje krijgt. Daarna maakt u steeds zelf een afspraak met het consultatiebureau. Meestal is er ook een inloopspreekuur. Hier kunt u naartoe met dringende vragen over uw kind.

Tijdens het bezoek
Tijdens het bezoek gaan de mensen van het consultatiebureau na of alles goed gaat met uw kindje. Groeit het goed? Drinkt en slaapt het goed? Wat kan het al of wat kan het nog niet? Hoe gaat het met de opvoeding? Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt? U kunt bij het consultatiebureau ook zelf vragen stellen.

Rijksvaccinatieprogramma
Als uw kindje 6-9 weken oud is krijgt het zijn eerste inentingen. Dit gebeurt op het consultatiebureau. Het consultatiebureau voert het rijksvaccinatieprogramma uit. U ontvangt vanzelf een oproepkaart. Vergeet niet de vaccinatiekaarten mee te nemen.

Gratis
Bezoeken aan het consultatiebureau zijn gratis. Ook het vaccinatieprogramma is gratis.

Meer informatie
Meer informatie over het consultatiebureau vindt u op opvoeden.nl/consultatiebureau.

Groei en ontwikkeling