Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen

'Mijn zoontje slaat mij als hij boos is. Hoe stop ik dit gedrag?' 'Mijn dochtertje bijt andere kinderen als zij haar zin niet krijgt. Hoe kan ik hiermee omgaan?' 'Mijn zoontje is druk en beweeglijk. Hij luistert niet en doet niet wat ik wil.'

Lastig gedrag

Ieder kind vertoont wel eens vervelend gedrag. Kinderen moeten nog leren om met gevoelens van boosheid en opstandigheid om te gaan.

Mogelijke oorzaken
Maar sommige kinderen gedragen zich moeilijker dan andere kinderen. Hoe komen ze aan dit gedrag?

  • Kinderen kunnen zich lastig gaan gedragen als ze zich machteloos voelen. Bijvoorbeeld als ze niet goed duidelijk kunnen maken wat ze willen.
  • Kinderen kunnen zich lastig gaan gedragen als er geen duidelijke grenzen zijn aan wat wel en niet mag. Ze voelen zich onzeker.
  • Kinderen kunnen zich lastig gaan gedragen als ze daardoor aandacht krijgen. Het moeilijke gedrag is dan aangeleerd, en kan dus ook worden afgeleerd.
  • Kinderen kunnen zich lastig gedragen door een ontwikkelingsstoornis, zoals een verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD.
  • Soms zijn de gedragsproblemen zo serieus dat er sprake is van een ernstige gedragsstoornis, zoals ODD (opstandige gedragsstoornis) of CD (antisociale gedragsstoornis).

Wat kunt u doen?
Als u het lastige gedrag van uw kind wilt aanpakken dan helpt het als u met uw kind hierover een gesprek aangaat. Leg uit waarom u zijn gedrag niet accepteert. Blijf zelf wel heel rustig tijdens dit gesprek. En wacht ermee totdat uw kind wat afgekoeld is.  

Hulp
Als uw kind gedragsproblemen blijft houden of als u denkt dat er iets serieuzers aan de hand is, dan kunt u hulp en advies krijgen bij deze instanties:

  • de huisarts
  • het consultatiebureau
  • de jeugdarts
  • team Jeugd van de gemeente

Meer informatie?
Op de website opvoeden.nl vindt u nog andere tips over wat u kunt doen bij lastig gedrag.
Informatie over ODD en CD krijgt u bij balansdigitaal.nl.

Gezin