Wijkverpleging

Bloeddruk

Wijkverpleging is verpleging en persoonlijke verzorging die iemand thuis krijgt. Bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking of chronische ziekte. Wijkverpleging is er ook voor mensen die net uit het ziekenhuis komen. Of voor mensen die in hun laatste levensfase zijn.

Waaruit bestaat de zorg?
De persoonlijke verzorging kan bestaan uit bijvoorbeeld wassen en aankleden. Voorbeelden van verpleegkundige zorg zijn prikken geven en wond- en stomaverzorging.

Hoe regelt u verpleging en verzorging thuis?
Vraag uw huisarts om hulp. Zij kan de wijkverpleging snel voor u regelen. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met de thuiszorgorganisatie van uw keuze. Komt u uit het ziekenhuis? Dan helpt een verpleegkundige in het ziekenhuis u met het zoeken naar een thuiszorgorganisatie. Deze verpleegkundige heet transferverpleegkundige.

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijkt u samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar vergoedt de wijkverpleging. U betaalt geen eigen risico en eigen bijdrage.

Ondersteuning en zorg