Wet op de langdurige zorg

Wet op de langdurige zorg (WLZ)

De Wet op de langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die:

  • 24 uur per dag intensieve hulp bij alles nodig hebben of
  • 24 uur per dag toezicht nodig hebben of
  • 24 uur per dag zowel toezicht als intensieve hulp bij alles nodig hebben

en dit hun hele leven lang.

Wat regelt de Wlz?
De wet regelt hun zorg en wonen.

Indicatie
Met een indicatie voor de Wlz kunnen mensen in een 24 uurs-woonvoorziening wonen. Maar het is ook mogelijk om thuis te blijven wonen en dan de zorg die nodig is via de Wlz te krijgen. Onder zorg vallen ook bijvoorbeeld (dag)behandeling, dagbesteding, vervoer naar de dagbesteding en logeeropvang.

Verschillende mogelijkheden
Als u kiest voor thuis blijven wonen kunt u vanuit de Wlz op verschillende manieren zorg krijgen:

  • Eén zorgaanbieder geeft u alle zorg. Dit heet een vpt: een volledig pakket thuis.
  • Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis. Dit heet een mpt: modulair pakket thuis. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de zorg in de vorm van een pgb te krijgen.
  • Een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u de zorg zelf inkopen.

Eigen bijdrage
Mensen boven de 18 jaar betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wlz.

CIZ
Het CIZ doet de indicatiestelling.

Zorgkantoor
Het zorgkantoor voert de Wlz uit.

Meer informatie
Op deze websites staat meer informatie over de Wlz:

Ondersteuning en zorg