Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Oldenzaal

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat alle inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dat zelf niet kunnen regelen. De gemeente draagt ook zorg voor ondersteuning van mantelzorgers. En ze is verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.
Wat betekent dit voor mensen met een beperking?

Ondersteuning
De gemeente gaat ervoor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Bijvoorbeeld door te regelen dat openbare ruimten (zoals de bibliotheek en het gemeentehuis) makkelijk te bereiken zijn. Maar het kan ook door ervoor te zorgen dat mensen met een beperking bij hun gemeente terecht kunnen voor deze ondersteuning:

  • hulp bij het huishouden;
  • maaltijdverzorging;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (respijtzorg);
  • rolstoelen;
  • het dagelijkse vervoer binnen hun eigen regio;
  • woonhulpmiddelen of woningaanpassingen;
  • dagbesteding;
  • begeleiding;
  • beschermd wonen;
  • opvang van mensen die dakloos zijn of thuis niet veilig zijn.

Deze ondersteuning krijgt u als er geen andere oplossingen zijn. Iedereen moet namelijk zo veel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Dat betekent dat de gemeente eerst gaat kijken of u niet gebruik kunt maken van algemene voorzieningen in de wijk, bijvoorbeeld een schoonmaakdienst of een boodschappendienst als u niet voldoende zelfredzaam bent. Is het niet mogelijk dit te organiseren dan gaat de gemeente kijken of familieleden en vrienden u kunnen helpen. Ook als het gaat om zorg die veel tijd kost. Lukt het niet om op deze manieren hulp of zorg voor u te regelen, dan gaat de gemeente naar een zorgaanbieder voor ondersteuning voor u.

Sociaal Team
Hebt u ondersteuning nodig? Dan kunt u zich melden bij het Sociaal Team van de gemeente.

Eigen bijdrage
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een bijdrage in de kosten vragen. Uitzonderingen zijn de rolstoel en het regiovervoer.

Meer informatie
Meer informatie over de Wmo 2015 vindt u op deze websites:

Ondersteuning en zorg