Tijdelijk de zorg uit handen geven (respijtzorg)

Respijtzorg

Als de zorg te zwaar voor u wordt dan kunt u deze zorg tijdelijk uit handen geven. Om bijvoorbeeld af en toe iets voor uzelf te doen. U kunt de zorg dan even aan een ander overlaten. Dit heet 'vervangende zorg' of 'respijtzorg'.

Verschillende mogelijkheden voor respijtzorg

  • U krijgt thuis hulp door vrijwilligers. Vrijwilligers vindt u via NL voor elkaar en via Het Oranjefonds. U kunt ook bij het Wmo-loket van uw gemeente vragen of ze u kunnen helpen een vrijwilliger te vinden.
  • U krijgt thuis hulp door een mantelzorgvervanger. Die vindt u via MantelzorgNL en Handen in Huis.
  • De persoon die door u verzorgd wordt gaat tijdelijk logeren in een logeerhuis of een huis voor kortdurend verblijf. Meer informatie krijgt u bij het Wmo-loket of team Jeugd van de gemeente.

Vergoeding kosten professionele vervangers
Neemt een beroepskracht uw taken tijdelijk over dan zijn daar natuurlijk kosten aan verbonden. Die kunt u misschien vergoed krijgen via:

  • de Wmo of de Jeugdwet als degene die door u verzorgd wordt al ondersteuning krijgt van de gemeente op basis van deze wetten;
  • de Wlz als degene die door u verzorgd wordt een Wlz-indicatie heeft;
  • de aanvullende verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden respijtzorg. Kijk in de polisvoorwaarden.
Ondersteuning en zorg