Ondersteuning van de gemeente

Rollator

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hulpmiddelen of voorzieningen nodig. Dit kunnen algemene voorzieningen zijn of maatwerkvoorzieningen zoals een special bed, een rolstoel, hulp in huis of een aanpassing aan uw huis. Hulpmiddelen en voorzieningen helpen u zelfstandig te blijven. Daarom krijgt u ze meestal vergoed. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Sociaal Team Oldenzaal

Als u hulpmiddel of voorziening nodig hebt, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team Oldenzaal. Zij kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn. De gemeente kan de hulpmiddelen en voorzieningen voor u inkopen of u kunt ze zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hebt u hierbij hulp nodig? Het sociaal team kan u helpen.

Ondersteuning en zorg