Mantelzorg met werk of studie combineren

Mantelzorg en studie

De combinatie van mantelzorg en werk of studie kan zwaar zijn.

Werk
Als u bang bent in de problemen te komen doordat uw werkt ga dan praten met uw werkgever of personeelszaken. Misschien kunt u zorgverlof nemen. Geef uw werk niet te snel op. Werk kan u ook veel voldoening geven.
Het Steunpunt Mantelzorg van Impuls Oldenzaal geeft informatie over mantelzorg en werk. Informatie over de combinatie van werk en mantelzorg vindt u ook op mantelzorg.nl.

Studie
Studenten die gaan zorgen voor een van hun ouders krijgen minder studiefinanciering. Dat komt omdat ze thuis gaan wonen. Een thuiswonende student krijgt minder geld van de overheid.
Zorg je voor iemand? Neem contact op met je studiebegeleider. Het is mogelijk dat je studie vertraging oploopt door de mantelzorg die je verleent. Als je studie vertraging oploopt is het soms mogelijk extra studietijd aan te vragen via je studiebegeleider. Financiële ondersteuning van die extra studietijd kun je aanvragen via het profileringsfonds van de universiteit of hogeschool. Meer informatie krijg je via DUO (voorziening prestatiebeurs).

Ondersteuning en zorg