Mantelzorg

Mantelzorg

Mensen met een chronische ziekte of een beperking krijgen vaak hulp van mensen in hun omgeving. Hun ouders, kinderen, buren, vrienden of kennissen springen regelmatig bij. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, schoon te maken, te helpen met aankleden of eten. Zij zijn dan mantelzorger. De meeste mantelzorgers hebben een persoonlijke band met degene die ze verzorgen.

Meer dan gebruikelijke zorg
Mantelzorgers doen veel meer dan wat normaal of gebruikelijk is in een huishouden. Mantelzorg kan dus intensief zijn. Vooral als de zorg langer duurt dan verwacht kan mantelzorg een zware opgave worden. Zeker wanneer de zorgtaken moeilijk te combineren zijn met een betaalde baan of wanneer intensieve zorg nodig is, zijn mantelzorgers vaak zwaar belast.

Plotseling of juist geleidelijk
U kunt van het ene moment op het andere moment mantelzorger worden. Bijvoorbeeld als uw partner een hersenbloeding krijgt. Maar het kan ook heel geleidelijk gaan. Uw partner of ouder heeft bijvoorbeeld dementie die steeds erger wordt.

Informatie en ondersteuning voor mantelzorgers

  • Mantelzorgers kunnen met al hun vragen terecht op mantelzorg.nl. U vindt er ook een luisterend oor.
  • Informatie over de combinatie mantelzorg en werk vindt u ook op mantelzorg.nl.
  • Op mantelzorgerbenjenietalleen.nl kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen.
  • wehelpen.nl is een platform voor mantelzorgers die op zoek zijn naar hulp.
  • Op zorgsite.nl kunnen familie en vrienden via een app met elkaar de zorg voor een zieke organiseren.
Ondersteuning en zorg