Hulp en zorg bij een chronische ziekte

Chronisch ziek

Wat betekent het om chronisch ziek te zijn? En welke hulp en zorg kunnen mensen met een chronisch ziekte krijgen?

Definitie
Van een chronische ziekte spreken we als een ziekte

  • blijvend is of
  • minstens 3 maanden duurt en steeds terugkomt en
  • niet echt te genezen is.

Door medicijnen, leefregels en therapieën worden de klachten vaak wel minder erg. Maar aan de oorzaak is niets te doen. Wie een chronische ziekte heeft zal daar dus altijd in min of meerdere mate last van houden.

Lichamelijk of psychisch
Chronische ziekten kunnen lichamelijk zijn maar ook psychisch. Een voorbeeld van een lichamelijke chronische ziekte is reuma.
Een voorbeeld van een psychische chronische ziekte is schizofrenie.

Verschillende vormen van hulp en zorg
Mensen met een chronische ziekte kunnen verschillende vormen van hulp en zorg nodig hebben: mantelzorg, zorg van een vrijwilliger of zorg van een wijkverpleegkundige.

Mantelzorg
Hebt u een chronische ziekte en zorgen uw partner, kinderen, of buren voor u? Dan krijgt u mantelzorg.

Zorg door een vrijwilliger
Om uw mantelzorger te ontlasten kunt u een vrijwilliger zoeken die af en toe de zorg kan overnemen. Op mantelzorg.nl staat meer informatie.

Langdurige zorg thuis
Langdurige intensieve 24-uurs verpleegkundige zorg thuis regelt u via de Wet langdurige zorg (Wlz). U hebt hiervoor een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg. Deze zorg kunt u ook in de vorm van een pgb krijgen.

Lichtere zorg thuis
Is lichtere verpleegkundige zorg nodig dan kunt u - via uw huisarts - de hulp van de wijkverpleging inroepen. Een indicatie is nodig. Verpleegkundige zorg kunt u ook in de vorm van een pgb krijgen.
Hebt u huishoudelijke ondersteuning nodig? Dan meldt u zich bij het Wmo-loket van de gemeente. Voor deze ondersteuning is een indicatie nodig. Een pgb is mogelijk.

Ondersteuning en zorg