Ondersteuning en zorg

Heeft u ondersteuning nodig bij de zorg van een naaste? Of kunt u zelf wel een helpende hand gebruiken? Dan vindt u hier de informatie die u nodig heeft.

Durf om hulp te vragen

Om allerlei redenen kunt u zorg of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat u vanwege een beperking of ouderdom uw huis niet zelf kunt schoonmaken of hulp nodig hebt bij het opstaan en douchen. Of u hebt dringend hulp nodig voor uw kind. Zit u in deze situatie? Durf dan om hulp te...

Sociaal Plein Oldenzaal

Steuntje in de rug

Heeft u hulp nodig? Of een vraag over wonen, geldzaken, uw gezin of vrijetijdsbesteding? Of wilt u gewoon eens een gesprek over zaken die u bezig houden? Dan kunt u iedere werkdag tussen 09:00 – 12:00 uur bellen of langskomen bij het spreekuur van het Sociaal Plein Oldenzaal.

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Iemand die eenzaam is, voelt zich op een pijnlijke manier alleen. Hij of zij voelt zich dan niet verbonden met de wereld en mist een hechte band met anderen. Of er is minder contact met andere mensen dan gewenst. Maar ook mensen die veel mensen kennen, kunnen zich eenzaam voelen. Zij missen dan...

Hulp bij de aanvraag van voorzieningen

Hulp bij de aanvraag van voorzieningen

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hulpmiddelen of voorzieningen nodig. Dit kunnen algemene voorzieningen zijn of maatwerkvoorzieningen zoals een special bed, een rolstoel, hulp in huis of een aanpassing aan uw huis. Hulpmiddelen en voorzieningen helpen u...

Ondersteuning nodig?

Ondersteuning van de gemeente

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hulpmiddelen of voorzieningen nodig. Dit kunnen algemene voorzieningen zijn of maatwerkvoorzieningen zoals een special bed, een rolstoel, hulp in huis of een aanpassing aan uw huis. Hulpmiddelen en voorzieningen helpen u zelfstandig te...

Clientondersteuning

Clientondersteuning

Een cliëntondersteuner kan u helpen als u ondersteuning van de gemeente nodig hebt. Hoe gaat dat precies? U hebt zich gemeld bij de gemeente voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp. De medewerker nodigt u uit voor een gesprek waarbij u uw behoefte aan ondersteuning toe mag lichten. Daarbij kunt u...

Hulp en zorg bij een chronische ziekte

Wat betekent het om chronisch ziek te zijn? En welke hulp en zorg kunnen mensen met een chronisch ziekte krijgen? Definitie Van een chronische ziekte spreken we als een ziekte blijvend is of minstens 3 maanden duurt en steeds terugkomt en niet echt te genezen is. Door medicijnen, leefregels en...

Net uit het ziekenhuis

Net uit het ziekenhuis

Wordt u ontslagen uit het ziekenhuis? Mag u naar huis maar bent u nog niet in staat uzelf goed te verzorgen? Dan kunt u hulp krijgen. Zorg thuis Een transferverpleegkundige in het ziekenhuis zorgt ervoor dat er bij u thuis hulp komt. Hij schakelt de wijkverpleging in. De...

Bloeddruk

Wijkverpleging

Wijkverpleging is verpleging en persoonlijke verzorging die mensen thuis krijgen. Bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking of chronische ziekte. Wijkverpleging is er ook voor mensen die net uit het ziekenhuis komen. Of voor mensen die in hun laatste levensfase zijn. Waaruit bestaat de...

Tijdelijk de zorg uit handen geven (respijtzorg)

Als de zorg te zwaar voor u wordt dan kunt u deze zorg tijdelijk uit handen geven. Om bijvoorbeeld af en toe iets voor uzelf te doen. U kunt de zorg dan even aan een ander overlaten. Dit heet 'vervangende zorg' of 'respijtzorg'. Verschillende mogelijkheden voor respijtzorg U krijgt thuis hulp...

Toenemende ouderdomsklachten

Als u ouder wordt kunt u lichamelijke ongemakken krijgen. Alles gaat niet meer zo makkelijk. Dat is heel normaal en het overkomt iedereen. Meestal kunt u er zelf wat aan doen maar het is ook belangrijk om op tijd om hulp te vragen. Wat kunt u zelf doen? De toenemende ouderdomsklachten kunnen...

Ouderenadviseurs voor informatie en advies

Ouderenadviseur

Een ouderenadviseur geeft informatie en advies aan ouderen die zelfstandig wonen. Ook mensen in hun omgeving (zoals kinderen, andere familieleden, buren of kennissen) kunnen bij de ouderenadviseur terecht met vragen. De hulp van de ouderenadviseur is gratis. Met welke vragen kunt u terecht? De...

Hulp bij het huishouden

Het huishouden kan een hele opgave zijn voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook voor mensen die al op leeftijd zijn kan het steeds moeilijker worden om zelf het huishouden te doen. Maar iedereen moet kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis. Er zijn verschillende oplossingen...

Maaltijdservice

Wanneer u ouder wordt, of ziek bent, kan het moeilijk zijn om de dagelijkse boodschappen in huis te halen of elke dag een maaltijd te koken. Speciaal voor deze inwoners van Oldenzaal zijn er verschillende mogelijkheden om een warme maaltijd thuis bezorgd te krijgen. Ook zijn er plekken waar u ...

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat alle inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dat zelf niet kunnen regelen....

Wet op de langdurige zorg (WLZ)

Wet op de langdurige zorg

De Wet op de langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die: 24 uur per dag intensieve hulp bij alles nodig hebben of 24 uur per dag toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zowel toezicht als intensieve hulp bij alles nodig hebben en dit hun hele leven lang. Wat regelt de Wlz? De wet regelt hun zorg en...

Mantelzorg

Mensen met een chronische ziekte of een beperking krijgen vaak hulp van mensen in hun omgeving. Hun ouders, kinderen, buren, vrienden of kennissen springen regelmatig bij. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, schoon te maken, te helpen met aankleden of eten. Zij zijn dan mantelzorger. De...

jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen/jongeren tot 24 jaar die zorg verlenen aan een broer, zus, vader of moeder met een ziekte of beperking. Grote gevolgen Als kinderen langere tijd mantelzorger zijn dan kan dat grote invloed hebben op hun ontwikkeling. Ze leren om weinig aandacht voor zichzelf...

Mantelzorg en studie

Mantelzorg met werk of studie combineren

De combinatie van mantelzorg en werk of studie kan zwaar zijn. Werk Als u bang bent in de problemen te komen doordat u werkt ga dan praten met uw werkgever of personeelszaken. Misschien kunt u zorgverlof nemen. Geef uw werk niet te snel op. Werk kan u ook veel voldoening geven. Het Steunpunt...

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent letterlijk zorg om het lijden te verzachten. Of anders gezegd: het liefdevol omgaan met mensen in de laatste fase van hun leven. Het gaat vooral om het voorkomen van pijn. En om liefde, warmte en respect en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven aan iemand...

Vaccinaties

Vaccinaties

In Nederland kunnen kinderen tegen ernstige infectieziekten inentingen of vaccinaties krijgen. Het gaat om ziekten zoals mazelen, hepatitis B en meningokokkenziekte. Sommige van deze ziekten zijn zo gevaarlijk dat een kind er binnen een paar dagen aan kan overlijden. Andere ziekten kunnen op...