Zorg in natura of een persoonsgebonden budget

Heeft u zorg nodig? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf hoe u zorg wilt ontvangen. U kunt ook kiezen voor Zorg in natura. Dit is zorg die de zorgaanbieder voor u regelt. 

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget

Zorg krijgen zonder dat u iets hoeft te regelen, dat kan nog steeds. Maar misschien vindt u het prettiger zelf de regie in handen te nemen. En er bestaat een derde mogelijkheid. Wat past het beste bij u? Drie mogelijkheden U kunt op 3 manieren zorg krijgen: U krijgt de zorg in natura. Dat...

Zorg in natura

Zorg in natura

Zorg in natura is zorg van een zorgaanbieder. Om deze zorg te krijgen hebt u een indicatie nodig. Bijvoorbeeld van het CIZ, de gemeente of de wijkverpleging. Voorbeelden van zorg in natura Waar kunt u aan denken bij zorg in natura? een wijkverpleegkundige die u een tromboseprik komt geven; een...

Afbeelding appel

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf zorg en hulpmiddelen kunt inkopen. Om een pgb te krijgen is altijd een indicatie nodig: een onderzoek om te kijken of u in aanmerking komt voor het pgb. Verschillende pgb's Er bestaan verschillende pgb's. Pgb Zvw Het pgb voor verpleging...

Klachten en bezwaar en beroep bij een PGB

Klachten en bezwaar en beroep bij een pgb

Waar u moet zijn als u het niet eens bent met een beslissing over het persoonsgebonden budget (pgb) hangt af van het soort pgb dat u hebt. Pgb Wet langdurige zorg (Wlz) Vraagt u een pgb-Wlz aan dan beslist het Centrum Indicatiestelling Zorg of u in aanmerking komt voor de Wlz en hoeveel zorg...