Kinderbijslag

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvoeding. Kinderbijslag krijgt u voor eigen kinderen en ook voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of een ander kind waar u voor zorgt alsof het uw eigen kind is. U ontvangt deze vergoeding tot uw (jongste) kind 18 jaar is geworden.

Hoeveel kinderbijslag krijgt u?
De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd en de woonsituatie van het kind. Kinderbijslag is er voor elk kind dat u verzorgt. Soms ontvangt u meer kinderbijslag. De zorg voor gehandicapte kinderen bijvoorbeeld is vaak heel duur. Als uw inkomen niet zo hoog is, kunt u misschien een aanvulling krijgen op de kinderbijslag. Dit heet kindgebonden budget.

Voorwaarden
U kunt kinderbijslag krijgen als u verzekerd bent voor de kinderbijslag. Woont of werkt u in Nederland? Dan bent u meestal verzekerd voor de kinderbijslag. Om recht te hebben op kinderbijslag moet u een kind onderhouden. Dat wil zeggen dat u de kosten van eten, kleding, school, verzekeringen, sportclubs en dergelijke betaalt. Als uw kind bij u thuis woont, gaat men er automatisch van uit dat u dit doet. Als uw kind ergens anders woont, moet u kunnen aantonen dat u deze kosten voor uw kind betaalt. Als u kinderen van anderen die bij u wonen onderhoudt, kunt u daarvoor ook kinderbijslag krijgen.

SVB betaalt
De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U ontvangt 4 keer per jaar (1 keer per kwartaal) deze vergoeding.

Uitkeringen