Bijstand voor oudere werklozen

Bent u boven de 55 jaar? Hebt u bijstand nodig? Er zijn 3 bijstandsuitkeringen voor oudere werklozen:

  • de IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen) voor 60-plussers;
  • de IOAZ (inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen) voor 55-plussers;
  • de IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) voor 56-plussers die vóór 1 januari 1965 zijn geboren.

Voorwaarden
Om voor een van deze bijstandsuitkeringen in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Op de website van het UWV leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen voor de IOW-uitkering. Op de website van de gemeente Oldenzaal leest u hoe het zit met de voorwaarden voor de IOAZ en de IOAW.

Bijstandsniveau
De bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Het voordeel van een bijstandsuitkering voor oudere werklozen ten opzichte van de gewone bijstandsuitkering is dat u veel meer vermogen mag hebben. Vermogen is bijvoorbeeld een koophuis, spaargeld, een auto of caravan of vermogen in uw huis of bedrijf (bij IOAZ).

Aanvragen
Een IOW-bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV. Een IOAW- vraagt u aan via Werk.nl. De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ-groep).

Meer informatie
Wilt u meer weten over bijstand voor oudere werklozen? Kijk dan op de website van de gemeente Oldenzaal.

Uitkeringen