Uitkeringen

Indien u onvoldoende inkomen heeft, kunt u een uitkering aanvragen. In dit hoofdstuk leest u meer over de (bijzondere) bijstand en andere uitkeringen.

Bijstand

Bijstand

Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Waarvoor is bijstand bedoeld? Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals eten, kleding en een zorgverzekering. Meer informatie Meer...

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor extra kosten die u door (onvoorziene) omstandigheden moet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders. Voorwaarden Er zijn nog een paar voorwaarden voor bijzondere bijstand:...

Uitkeringen voor jonggehandicapten

Voor jonggehandicapten zijn er verschillende uitkeringen. Wajong Jonggehandicapten die nooit (meer) kunnen werken hebben recht op een Wajong-uitkering. Nooit (meer) kunnen werken heet ook wel: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt of de jongere...

Kinderbijslag

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvoeding. Kinderbijslag krijgt u voor eigen kinderen en ook voor adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of een ander kind waar u voor zorgt alsof het uw eigen kind is. U ontvangt deze vergoeding tot uw (jongste) kind 18...

WW-uitkering

WW-uitkering

Bent u uw baan kwijtgeraakt? Wilt u wel graag werken maar slaagt u er niet in een baan te vinden? Misschien kunt u dan zolang een WW-uitkering krijgen. Een WW-uitkering is geld voor mensen die geen werk hebben. WW is een afkorting van Werkloosheidswet. Rechten Wanneer heeft u recht op een...

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die al lang een laag inkomen hebben. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of wasmachine van te kopen. U hoeft de gemeente niet te laten zien waar u het geld aan uitgeeft. Het...

Bijstand voor oudere werklozen

Bent u boven de 55 jaar? Hebt u bijstand nodig? Er zijn 3 bijstandsuitkeringen voor oudere werklozen: de IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen) voor 60-plussers; de IOAZ (inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen) voor 55-plussers; de IOAW (inkomensvoorziening oudere en...