Zorgtoeslag

Zorgtoeslag aanvragen

Iedereen in Nederland moet zich verzekeren voor ziektekosten. Dat kost veel geld. Mensen met een laag inkomen kunnen daarom een vergoeding krijgen. Die vergoeding heet zorgtoeslag. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Het inkomen van uw partner of echtgenoot telt mee.

Basispakket in de zorgverzekering
U kunt alleen zorgtoeslag krijgen voor het basispakket van de zorgverzekering. Voor de aanvullende verzekering kunt u geen zorgtoeslag krijgen.

Aanvragen
U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website toeslagen.nl vindt u meer informatie over de zorgtoeslag.

Vanaf 18 jaar
Kinderen vanaf 18 jaar krijgen ook zorgtoeslag. Het maakt daarbij niet uit of ze uit- of thuiswonend zijn. Het inkomen van de ouders of studiefinanciering tellen niet mee bij de berekening van de hoogte van de zorgtoeslag.

Belastingen