Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen en heffingen

Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen en heffingen

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om kwijtschelding van gemeentebelastingen aan te vragen. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen van de gemeente niet hoeft te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalstoffenheffing, rioolheffing of (on)roerendezaakbelasting. U kunt geen kwijtschelding krijgen voor hondenbelasting.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u een laag inkomen hebt, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, alleen een AOW-pensioen of weinig verdient met uw (deeltijd)baan. Ook als u zelfstandig ondernemer bent en weinig inkomsten hebt, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Welke gegevens heeft de gemeente nodig?
Om te kunnen bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, wil de gemeente van u informatie over uw inkomen, uw bankrekening(en), bezittingen als een auto of een eigen huis en eventuele schulden.

Hoe vraagt u kwijtschelding aan?
U vraagt de kwijtschelding aan bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Dit kunt u doen via de website van GBT.
Hebt u al eens kwijtschelding aangevraagd? Dan kan het GBT uw belastingen het jaar erop ook kwijtschelden, zolang uw inkomen niet of weinig verandert. Hiervoor vergelijkt het GBT uw inkomensgegevens van UWV, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor wegverkeer (RDW) met eigen gegevens. Zo kan het GBT zien of u nog in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Meer informatie
Kijk ook eens op Berekenuwrecht.nl om te zien of u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt krijgen.

Belastingen