Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is er voor werkende mensen met kinderen. Ook als u een opleiding of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, of een verplichte inburgeringscursus volgt, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt ook voor uw partner.

Hoogte toeslag
Hoeveel toeslag u krijgt hangt af van uw inkomen, de soort kinderopvang en hoeveel van uw kinderen er gebruik van maken. Elk jaar gelden er maximumbedragen per uur per kind. U krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind.
U kunt zelf uitrekenen hoe hoog de toeslag voor u is met deze rekenhulp van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag elke maand aan u uit.

Wanneer aanvragen?
Vraag de kinderopvangtoeslag aan zodra u weet dat uw kind naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaat en u het contract van de opvang heeft ontvangen. Doe dit in ieder geval binnen 3 maanden na de start, anders loopt u geld mis.
U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis).

Wijzigingen melden
Wijzigingen zoals de hoogte van uw gezamenlijke inkomen of het aantal dagen opvang moet u zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Dat kan op de website van de Belastingdienst bij Toeslagen > 'Toeslagen aanvragen, wijzigen of uw gegevens bekijken?'. U moet inloggen met uw DigiD.

Baan kwijt
Raakt u uw baan kwijt? Dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. Heeft u nog niet alle uren waar u recht op had opgemaakt? Dan kunt u deze uren nog tot het eind van het jaar gebruiken.

Belastingen