Huurtoeslag

Huurtoeslag aanvragen

Is uw inkomen niet zo hoog en bent u veel geld kwijt aan uw huur? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dat is geld dat u krijgt van de Belastingdienst om een deel van uw huur te betalen. 

U hebt er recht op
Denk niet 'al die moeite voor die paar centen'. Het kan namelijk om tientallen euro's per maand gaan. En u hebt er recht op. Bijna een miljoen huishoudens in ons land ontvangen huurtoeslag. 

Inkomen
Uw inkomen mag niet te hoog zijn. En ook het inkomen van uw medebewoners telt mee. U moet opgeven welke medebewoners in uw huis wonen. En de inschrijving in de basisregistratie (BRP) van de gemeente moet in orde zijn. Wijzigt uw inkomen of dat van uw medebewoners, dan moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst. Dat geldt ook als er een medebewoner bij komt of weggaat. 

Dure huurwoning
U krijgt geen huurtoeslag als uw huur hoger is dan € 752,33. Voor een huis met alleen jongeren tot 23 jaar ligt de grens op € 442,46. De servicekosten tellen niet mee. De huur mag ook niet al te laag zijn. De huurgrens is €237,62. Hebt u de AOW-leeftijd, dan is de grens een paar euro lager.

Huurtoeslag aanvragen
U kunt de huurtoeslag online aanvragen. Maak een Proefberekening. U vult uw situatie in en ziet dan of u toeslag krijgt. En hoeveel. Voor hulp bij het aanvragen van een toeslag kunt u terecht bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. U kunt daar ook terecht als u een wijziging wilt doorgeven voor uw toeslag. Nu naar Adressen toeslagenservicepunten. Voor hulp kunt u ook naar een belastingkantoor. U moet wel eerst een afspraak maken. Bel daarvoor de BelastingTelefoon.

Meer informatie
Meer informatie over het recht op huurtoeslag staat op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

Belastingen
Wonen