Hulp bij belastingaangifte

Hulp bij belastingaangifte

U betaalt belasting over uw inkomsten. Meestal betaalt u deze belasting al automatisch gedurende het jaar, via uw werkgever of via een voorlopige aanslag. In sommige gevallen kunt u (een deel van) de belasting die u heeft betaald terugvragen.

Aangifte doen
Om belasting terug te krijgen moet u jaarlijks digitaal aangifte doen bij de Belastingdienst. Meestal ontvangt u hierover automatisch bericht. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Voor algemene informatie over het doen van belastingaangifte kunt u kijken op de website Belastingdienst.nl.

DigiD
Om aangifte te doen hebt u een DigiD nodig, een persoonlijke inlogcode voor de overheid. Hebt u die nog niet? Vraag die dan aan op Digid.nl.

Hulp bij belastingaangifte
Hebt u hulp nodig bij het doen van belastingaangifte? Dan kunt u terecht bij:

U kunt ook een kennis/vriend/familielid vragen u te helpen. Dan hebt u een machtigingscode voor deze persoon nodig. Die vraagt u aan via Digid.nl/machtigen.

Hulp van de belastingdienst
Het is ook mogelijk hulp te krijgen van iemand van de Belastingdienst bij het invullen van uw aangifte. U krijgt deze hulp als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent particulier.
  • U bent geen lid van de vakbond of de ouderenbond.
  • U ontvangt zorgtoeslag.
  • U hebt een machtigingscode.

U kunt bellen met de belastingtelefoon (0800-0543, gratis) om een afspraak te maken. Zorg dat u uw Burgerservicenummer voor u hebt liggen. Meer informatie vindt u op de website Belastingdienst.nl.

Belastingen