Belastingen

Iedere Nederlander moet belasting betalen. Soms heeft u recht op teruggave of op bepaalde toeslagen. Er zijn verschillende toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. 

Hulp bij belastingaangifte

Hulp bij belastingaangifte

U betaalt belasting over uw inkomsten. Meestal betaalt u deze belasting al automatisch gedurende het jaar, via uw werkgever of via een voorlopige aanslag. In sommige gevallen kunt u (een deel van) de belasting die u heeft betaald terugvragen. Aangifte doen Om belasting terug te krijgen moet u...

Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen en heffingen

Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen en heffingen

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om kwijtschelding van gemeentebelastingen aan te vragen. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen van de gemeente niet hoeft te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalstoffenheffing, rioolheffing of...

Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag

Is uw inkomen niet zo hoog en bent u veel geld kwijt aan uw huur? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dat is geld dat u krijgt van de Belastingdienst om een deel van uw huur te betalen.  U hebt er recht op Denk niet 'al die moeite voor die paar centen'. Het kan namelijk om tientallen...

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag

Iedereen in Nederland moet zich verzekeren voor ziektekosten. Dat kost veel geld. Mensen met een laag inkomen kunnen daarom een vergoeding krijgen. Die vergoeding heet zorgtoeslag. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Het inkomen van uw partner of echtgenoot telt mee. Basispakket in...

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is er voor werkende mensen met kinderen. Ook als u een opleiding of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, of een verplichte inburgeringscursus volgt, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt ook voor uw partner. Hoogte toeslag Hoeveel toeslag u krijgt...

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is extra geld voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen tot 18 jaar. Kinderen grootbrengen kost geld. Daarvoor krijgt u kinderbijslag . Is uw inkomen niet zo hoog? Dan kunt u naast de kinderbijslag nog extra geld krijgen: het kindgebonden budget. Wanneer? U krijgt...

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteitskaart. Op veel websites van de overheid en zorginstanties moet u inloggen met een DigiD. Deze DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord.

U kunt een DigiD aanvragen op de website van DigiD. Hiervoor heeft...