Week van de Amateurkunst Oldenzaal

Datum 
05 oktober 2021 - 09:00 t/m 10 oktober 2021 - 17:00

Een week waarin Oldenzaalse amateurkunst voor een voetlicht gebracht wordt. Hiermee laten zij zien hoeveel mensen in hun vrije tijd bezig zijn met zang, muziek, dans, tekenen/schilderen en andere manieren van creatieve invulling van de vrije tijd. 

Tijdens deze week organiseren culturele instellingen en de cultuurmakelaar van Oldenzaal een aantal activiteiten:

 • 5 oktober: Workshop crowdfunding 
  Kijk voor informatie op https://www.cultuurinenschede.nl/evenement/workshop-crowdfunding/
 • 6 oktober: netwerkbijeenkomst van de gemeente Oldenzaal voor amateurkunstverenigingen
  Wethouder Renkema wil graag in gesprek met de amateurkunstverenigingen over de impact die corona heeft gehad op de verenigingen, hun activiteiten en leden. Welke zorgen leven er bij de besturen van deze verenigingen, maar ook welke ambities zijn er voor de nabije toekomst? En wat heeft men daarvoor nodig onder andere van de gemeente, maar ook van elkaar. Wat kunnen we samen doen om de culturele sector in Oldenzaal en alle bruisende activiteiten, voorstellingen en projecten weer te laten plaats vinden? De gemeente heeft vanuit het Rijk middelen gekregen om de lokale culture sector te ondersteunen waar nodig. In de afgelopen periode heeft dat met name plaats gevonden in het kader van noodsteun, maar wellicht is er ook behoefte aan ondersteuning bij de opstart van nieuwe activiteiten en concerten. Op 6 oktober a.s. wil de wethouder hierover graag in gesprek. Aanmelden is noodzakelijk, via https://forms.gle/oRTtVHcf73vLMTvi7
 • 7 oktober: bijeenkomst gemeente Oldenzaal en de Oldenzaalse Carnavals Verenigingen 
  Over de toekomst van deze culturele vorm van immaterieel erfgoed, en de toekomst ervan. Deelname is op uitnodiging. 
 • 10 oktober – Huiskamerfestival Talent in Huis
  Ook spelen met (een deel/ensemble van) je vereniging tijdens de afsluiting van de WAK? Of je huiskamer beschikbaar stellen? Meldt je aan! Kijk op https://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/optreden-tijdens-huiskamerfestival-talent-in-huis/