Startbijeenkomst project 'Gezond Natuur Wandelen"

Datum 
16 september 2021 - 15:30
Lokatie 
Breedwijs
Helmichstraat 42b
Oldenzaal

Gezond Natuur Wandelen is een landelijk concept dat in veel provincies al met succes is uitgerold. Gezond Natuur Wandelen is een concept waarbij wekelijks gratis natuurwandelingen worden georganiseerd onder begeleiding van vrijwillige wandelbegeleiders. Met de wandelingen worden mensen op een laagdrempelige manier geholpen:

  • meer te bewegen;
  • buiten de natuur te beleven;
  • sociale contacten op te bouwen
  • gezonder te worden.

Hoe mooi zou het zijn om hiermee ook in Oldenzaal te starten? Oldenzaal zou dit willen opstarten, als gezamenlijk initiatief van IVN Overijssel, de St. Gezond Natuur Wandelen, Impuls Oldenzaal en de gemeente. Dat willen zij samen met lokale partijen doen zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, huisartsen, wandelclubs en sportverenigingen.

Startbijeenkomst
Het opzetten van gezonde natuurwandelingen doen zijj graag samen met lokale partijen, aansluitend bij initiatieven die er misschien al zijn of aansluitend bij lokale opties en wensen. Daarom worden belangstellenden van harte uitgenodigd voor de startbijeenkomst op donderdag 16 september a.s. van 15.30 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt er meer verteld over de opzet en achtergrond van het initiatief en worden de aanwezigen geraagd mee te denken. Het doel van de bijeenkomst om te kijken of het Gezond Natuur Wandelen project ook in Oldenzaal gerealiseerd kan worden.

Interesse? Meld u dan aan voor de startbijeenkomst via de website van de IVN: www.ivn.nl/provincies/overijssel/startbijeenkomst-gezond-natuur-wandelen-oldenzaal. Wilt u eerst meer informatie, dan kan dat ook. Neem hiervoor contact op met Francisca van de Schilde via telefoonnummer 0541 571414 of per mail: f.vandeschilde@impuls-oldenzaal.nl.