Aanmelden basisschool voor 1 februari 2021

Datum 
01 februari 2021 - 00:00
Lokatie 
Basisscholen Oldenzaal

Kinderen die het schooljaar 2021-2022 vier jaar worden, kunnen de komende periode worden aangemeld voor een basisschool in Oldenzaal. 

Dit jaar is er, door de maatregelen rondom corona, geen centrale aanmelddatum voor de basisschool. Ouders kunnen nu rechtstreeks contact opnemen met de basisschool om kennis te maken en hun kind aan te melden. Op www.onshelptons.nl is een overzicht te vinden van alle basisscholen in Oldenzaal. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2021.

Een kind heeft recht op onderwijs vanaf het vierde levensjaar. Hoewel de wettelijke leerplicht een jaar later begint, maken vrijwel alle ouders gebruik van het recht op onderwijs van het kind. De hoofdregel is dat uw kind naar school gaat op de eerste maandag, volgend op de week waarin hij of zij vier jaar is geworden.